Hvem er vi?

Strukturliv ApS er en nystartet dansk virksomhed, der fokuserer på at skabe lækre og holdbare strukturløsninger, til både private og erhverv. Vi mener, at alle, uanset hjernestruktur, har krav på at blive involveret og inkluderet i deres eget liv. For os er struktur ikke bare et Excel-ark eller en online-mødeplatform, for os er struktur dét grundelement, der skaber samfund og forbinder mennesker med hinanden.

Desværre er de fleste strukturprodukter lige nu henvendt til børn – og det vil vi gerne gøre op med. Vores mål er at voksne mennesker med spændende hjerner, kan leve et liv fri for den stigmatisering der kommer, når man har brug for hjælpemidler, men er nødt til at købe børneprodukter for at kunne fungere i hverdagen. Vi vil gerne være med til at lave om på billedet af hvad, og hvem, folk med neuroatypier er. Vi fokuserer målrettet på de voksne, der stadig har brug for struktur og stimming, men som ikke synes det er fedt at blive udstillet som et barn i sin egen hverdag.

Særligt kender vi til den stigmatisering der følger med forskellige diagnoser. Vores målsætning er derfor også at være medvirkende til, at de fordomme der er fremherskende, bliver mindre, mens vi på samme tid fokuserer på at lave lækre og brugervenlige løsninger, til en mere struktureret hverdag.

Derfor vil vi også gerne i tæt dialog med dig som kunde, så vi kan tilbyde det bedst mulige der lever op til dine behov. Derfor er du meget velkommen til at skrive til os enten på rhn@strukturliv.dk eller på vores facebookside, for at fortælle os om dine ønsker. Det vil ikke altid være muligt for os at opfylde dem her og nu men vi vil bestræbe os på at opfylde dem og ellers tage de med i vores ønskebank.

Bag Strukturliv ApS står fire ildsjæle, der alle sammen brænder for at gøre verdenen til et mere overskueligt sted at færdes i. Fælles for os er, at vi alle sammen har berøring med usynlige handikaps, hvorfor vi helt konkret ved, hvilke strukturelle barrierer der findes i dagligdagen – både derhjemme og på arbejdspladsen.

Vi brænder for, at mennesker som os skal inkluderes mere i livet, hvorfor vi også bestræber os på at samarbejde med flere forskellige foreninger og virksomheder, så vi sammen kan skabe nye muligheder for mennesker med unikke hjerner og livserfaringer. Vores helt store vision er at være medvirkende til at gøre op med den stigmatisering som mennesker med anderledes hjerner møder i hverdagen, og gøre det nemmere for arbejdspladser at inkludere mennesker med usynlige handicaps.

Nyere forskning viser, at en af hovedårsagerne til at mennesker med usynlige handicaps ikke bliver inkluderet på arbejdsmarkedet i samme omfang som andre (både mennesker med fysiske handicaps og uden handicaps), er at ledersegmentet er præget af fordomme, der holder dem fra at ansætte mennesker med usynlige handicaps – og at mennesker med disse, føler sig stigmatiseret i en grad, hvor de ikke bruger de hjælpemidler de har behov for, fordi disse er målrettet børn under 10 år og mennesker med en medfødt retardering.

Generelt har mennesker med usynlige handicaps ikke bare lyst til at gå derhjemme – der findes en basal drivkraft i de fleste af dem vi har været i berøring med, der byder dem at bidrage og indgå i samfundet, ikke bare ”på lige fod” med andre – men for at bidrage og hjælpe med at ændre verdenen til det bedre.

Vores vision

Vores vision er stor – og visionær. Hos os er det at sælge produkter kun en side af sagen. Vi ønsker at skabe et samfund (community) hvor ligesindede kan støtte hinanden og udveksle ideer der kan hjælpe hinanden. Vi ønsker en verden hvor folk med nerodiversitet bliver accepteret og inkluderet, og de får de diskrete sensoriske redskaber der giver dem mulighed for at blive fuld integreret i samfundet og samtidig udligne den forskel der eksisterer.

Vores største ønske er at skabe en mere holdbar verden, hvor der fokuseres på de positive sider af neurodiversitet, fremfor de negative. Vi vil gerne være med til at lave om på dette billede af hvad og hvem folk er med neurodiagnoser. Vi fokuserer målrettet på de voksne, der stadig har brug for struktur og stimming, men som ikke synes det er fedt at blive udstillet som et barn i sin egen hverdag.

Ligeledes dækker vores visioner den interne kultur i vores virksomhed.

Vi drømmer om at skabe en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø, der sigter på at højne diversiteten i vores medarbejdersammensætning, og på samme tid udnytte de helt særlige talenter der findes blandt folk med en anderledes hjerne. Vi er på ingen måde bange for at ”walk the walk”, for os er hjørnestenen i Strukturliv de medarbejdere vi kommer til at få og hvordan de trives på vores arbejdsplads. Dette underbygges også af vores mål om at blive en socioøkonomisk virksomhed der tager et helt lavpraktisk socialt ansvar – både eksternt og internt.

Derfor vil vi også gerne bidrage med at have folk i jobafklaring, så den enkelte medarbejder finder ud af hvor de hører til i samfundet, og vi er ikke bange for at ansætte fleksjobbere eller mennesker med neurodiversitet – hvis vi var det, skulle vi fyre os selv på stedet.